A 4iG Nyrt. székhelye 2023. július 14-tőlmegváltozott. Új székhely és számlázási címünk:1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Az Ön böngészője nem támogatott. Kérjük használjon Chrome, Firefox, Edge vagy Safari böngészőt. További részletek

 • ENG
 • |

  4iG

  {{ portfolioStock.last }} Ft

  {{ portfolioStock.change_percent }}

Hatalmas eredménynövekedésről számolt be a 4iG Nyrt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sajtóközlemények

Hatalmas eredménynövekedésről számolt be a 4iG Nyrt.

A vállalatcsoport egy év alatt csaknem megháromszorozta EBITDA-ját

 • A 4iG Nyrt. 2023. első félévében jelentősen növelte árbevételét és javította eredményességét, amelyhez nagymértékben hozzájárultak a vállalat akvizíciói, valamint a társaság átalakulása, regionális infokommunikációs cégcsoporttá válása.
 • Az előző év hasonló időszakához viszonyítva az IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétel 118,5 százalékkal, 266,2 milliárd forintra, az EBITDA 190 százalékkal 95,3 milliárd forintra, míg az adózott eredmény 7,8 milliárd forintra nőtt.
 • A Vodafone Magyarország az akvizíció zárását követő 5 hónapban 42,5 mrd Ft-tal járult hozzá a csoport konszolidált EBITDA-jához és ugyanezen időszak alatt 17,1 mrd Ft-tal több adózás előtti eredményt produkált az előző év azonos időszakához képest.
 • A 4iG Nyrt. I. féléves gyorsjelentése kitér a Vodafone Magyarország augusztus 31-én közzétett magyar számviteli törvény szerint készített 2022. április 1. és 2023. március 31. közötti időszakot felölelő egyedi beszámolójára. Habár a vizsgált időszakban a társaság jelentős veszteséget mutatott ki, azt egyszeri tételek, elsősorban az előző tulajdonosnak fizetendő kölcsön kamatok okozták. Ennek megfelelően a negatív eredmény nem tükrözi a távközlési vállalat valós pénzügyi teljesítményét.

A Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. idei első negyedévben lezárt stratégiai akvizíciója lehetővé tette, hogy a 4iG a hazai és a régiós távközlési szektorban is elérje azt a szükséges üzemméretet, amelynek köszönhetően a vállalatcsoport az informatikától a távközlésig konvergens szolgáltatóként működve, a legnagyobb mértékben használhatja ki a stratégiai ágazatai közötti szinergiákat. A Cégcsoport Magyarország második legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója és piacvezető IT rendszerintegrátor vállalata, amely mellett a 4iG montenegrói és albán távközlési leányvállalatai is meghatározó, vezető társaságok saját nemzeti piacaikon. A cégcsoporton belül a távközlési leányvállalatok eredménye és a rendszeres bevételek súlyának növekedése, valamint a csoporton belüli működési szinergiák és a szigorú költséggazdálkodás jelentősen éreztették hatásukat. A 4iG csoport megfelelő növekedési pályán halad, amelyet a vállalatcsoport tevékenységét követő elemző cégek és független hitelminősítő társaságok időszaki felülvizsgálatai is megerősítenek.

A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó értékesítésének árbevétele 266,2 milliárd forintot tett ki 2023. I. félévében, ami 118,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit – tette közzé a tőkepiaci tásaság 2023. I. féléves jelentésében a Budapesti Értéktőzsde oldalán. Az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 95,3 milliárd forintra nőtt (190 százalékkal). A kedvező EBITDA számok mellett az adózott eredmény a 7,8 milliárd forintra emelkedett a tavalyi módosított 2,75 milliárd forintos veszteséget követően. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) a 2022. I. féléves -10,8 forintról 26 forintra ugrott az idei január-júniusi időszakra. A társaság kiemelkedő mértékű pénzeszközállománnyal (47 milliárd forint) és működési cash-flow-val (74,4 milliárd forint) zárta 2023. I. félévét. A csoport nettó árbevételének 87 százaléka már a telekommunikációs, míg 13 százaléka informatikai szolgáltatásokból származott. A csoport működésére pozitívan hatottak a tárgyidőszaki kedvező devizaárfolyamok, a Vodafone Magyarország tulajdonosváltást követő javuló öthavi eredménye és jövedelemtermelő képessége, továbbá a csoportosan értékesített tárgyi eszközökön, immateriális javakon, bérleti jogokon és a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségeken realizált haszon. A tárgyidőszakban a csoport eredményét kedvezőtlen irányba befolyásolták a korábbi felvásárlásokhoz kapcsolódóan elszámolt értékcsökkenési leírási- és kamatráfordítások, továbbá a mintegy 5,1 milliárd Ft összegű, telekommunikációs szektort érintő extraprofit adó is.

A 4iG Nyrt. a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt-vel kapcsolatban annak 2023. január 31-i felvásárlását követő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti öthavi (februárjúnius) eredményét jelenítette meg jelen féléves beszámolóban. A leányvállalat 42,5 milliárd forinttal járult hozzá a cégcsoport IFRS szerinti konszolidált EBITDA-jához, és az új tulajdonos irányítása alatt – az előző év hasonló öthavi időszakához viszonyítva, szintén IFRS alapon - 17,1 milliárd forinttal növekedett adózás előtti eredménye. Ugyanakkor a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. szintén 2023. augusztus 31-én közzétett, a 2022. április 1. - 2023. március 31. közötti időszakra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójában 51 milliárd Ft negatív adózott eredményt mutatott ki. Az 51 milliárd Ft negatív eredményt három nagy egyedi tétel befolyásolta, amelyek a korábbi tulajdonos (brit Vodafone Group) tevékenységéből, illetve a 4iG akvizícióját megelőző külső gazdasági hatásokból származtak:

 • A Vodafone Magyarország 38,6 milliárd forintot írt jóvá angol tulajdonosának az anyavállalat által biztosított hitel után kamatként, amelyet az akvizíciót megelőzően a társaság kifizetett a Vodafone Globalnak.
 • A telekommunikációs extraprofit-adó további 10,3 milliárd forintos egyszeri negatív hatást gyakorolt a leányvállalat eredményre.
 • A tavalyi magas energiaárakból, és egyéb tételekből származó negatív eredmény pedig 3,8 milliárd forint volt.

A Vodafone Magyarország adózás előtti magyar számviteli törvény szerinti eredménye a fenti egyszeri tételek nélkül 1,7 milliárd Ft lett volna a teljes tavalyi pénzügyi évben.

A társaság jelenleg a további növekedést támogató stratégia előkészítésén dolgozik, amely a cégcsoport működésének integrálását, illetve a meglévő távközlési infrastruktúra optimalizálását helyezi a középpontba. A növekedés ösztönzése érdekében a 4iG 2023. I. félévében megkezdte a hazai és nemzetközi működésének, valamint a cégcsoport tulajdonában lévő vezetékes, magyarországi és nyugat-balkáni passzív mobil-infrastruktúra potenciális összevonásának, kiszervezésének felülvizsgálatát is.


Budapest, 2023. augusztus 31.

Háttérinformáció:

4iG Csoport

A budapesti székhelyű, magyar többségi tulajdonú 4iG Nyrt. Magyarország és a nyugat-balkáni régió vezető távközlési és IT-csoportja, a tudásalapú, digitális gazdaság egyik vezető vállalata. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat friss és innovatív szemlélete, valamint Magyarország vezető IT rendszerintegrátoraként betöltött pozíciója a csoportot a régió digitális átalakulásának vezető kiskereskedelmi és üzleti szolgáltatójává teszi. A 4iG dinamikus terjeszkedési stratégiája a magyarországi és a nyugat-balkáni távközlési piac meghatározó szereplőjévé emelte. A csoport folyamatosan bővíti szolgáltatásait, szakértelmét és portfólióját, hogy megfeleljen a távközlési és IT-piacok változásainak és igényeinek. A 4iG Csoport több, mint  8000 munkavállalót foglalkoztat. www.4iG.hu.

További információ:

4iG Nyrt.
Elkán Péter
Csoport Vállalati Kapcsolatok és Kommunikációs Igazgató
sajto (@) 4ig.hu